TJÄNSTER

Byggnation
JHN Bygg utför totalentreprenader av alla typer av bygguppdrag: nybyggnation, till-/ombyggnationer och renoveringar. Vi ordnar även mindre reparationer och servicearbeten av olika slag.

Vi bygger både lösvirkeshus och monteringshus, helt efter våra kunders önskemål. Vi finns tillhands för våra kunder med råd och stöd genom hela byggprocessen och kan bland annat hjälpa till med ritningar.
Gräv- och anläggningsarbete
Markarbetet inför våra byggnationer ordnar vi på egen hand. Vi åtar oss också alla typer av mindre gräv- och anläggningsarbeten, som vi utför med vår minigrävare (Peljob) och vår flakväxlarbil (Volkswagen LT 55). Det kan handla om omdränering av villor (inkl. fuktisolering med Platon-matta), stensättning, plattläggning, VA-arbeten m.m.
Bild föreställande: hr